O Nás 


Onás

Společnost i-elektrisch s.r.o. Má sídlo v České Republice, ale daňové čísla máme také v Německu, Lucembursku a jsme schopni realizovat zakázky i ve Švýcarsku, Francii a dalších státech. 

Specializujeme se zejména na obory montáží, demontáží a přestaveb. Zajišťuje kompletní montážní týmy subdodavatelů ze všech potřebných oborů jako např. truhlář, svářeč, elektrikář, a další. Všichni pracovníci mají potřebné vzdělání a praxi včetně bohatých zkušeností z velkých instalací v rámci Evropy.

I-elektrisch s.r.o. v rámci svých současných i dřívějších aktivit působila a nadále působí po celé Evropě. Spolupracujeme se zahraničními partnery s celosvětovou působností. 

Zajistíme vše potřebné od chvíle zahájení projektu, během realizace stavby, i po jejím skončení.

 Náš tým

Vedení společnosti je složeno z Jamese Riesse a Jakuba Hrabačky, kteří se stejně jako sami pracovníci účastnili a dodnes účastní velkých montážních akcích po celé Evropě. Díky tomu je možno předcházet z velké míry veškerým běžným problémům a komplikacím, které v běžné praxi nastávají, a naplánovat celý proces tak, aby byly tyto obtíže zavčas eliminovány. Po celou dobu dbáme především na to, aby na projektech byl dostatek pracovníků pro jejich včasné dokončení.

IEKLIMA

Společnost ieKlima se specializuje na montáž chladících a klimatizačních zařízení. Montáž zajišťujeme do bytů, rodinných domů, kanceláří, obchodů či restaurací. Veškeré zakázky jsou zajišťovány od zaměření projektu, přes dodávku, montáž, uvedení do provozu a další servis či potřebné proškolení. Společnost disponuje vlastním týmem specializovaných zaměstnanců. Pro každého zákazníka jsou vždy identifikovány jeho technické potřeby a ekonomická očekávání, které přinesou zákazníkovi maximální spokojenost. Kvalitní práce, kterou odvádíme je naší vizitkou a nejlepší reklamou. Vážíme si každého zákazníka a to více spokojenosti za odvedenou práci. V našem sortimentu naleznete zastoupení světoznámých značek jako je Sinclair a Mitsubishi.